Móng thiết bị nhà xưởng 5 Khu công nghiệp An Dương

Dự án đang thực hiện

Móng thiết bị nhà xưởng 5 Khu công nghiệp An Dương


Tên công trình

Móng thiết bị nhà xưởng 5 Khu công nghiệp An Dương

Giá trị Hợp đồng

247.070.602 VND

Thời gian thi công

Từ 01/08/2023 đến nay

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Philong Việt Nam

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay