Công trình xây dựng và trang trí trạm điện rác Phú Thọ, Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Phú Thọ, Việt Nam

Dự án đã triển khai

Công trình xây dựng và trang trí trạm điện rác Phú Thọ, Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Phú Thọ, Việt Nam


Tên công trình

Công trình xây dựng và trang trí trạm điện rác Phú Thọ, Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Phú Thọ, Việt Nam

Giá trị Hợp đồng

91.192.566.000 VND

Thời gian thi công

01/02/2022 - 31/12/2022

Chủ đầu tư

Chi nhánh ShanDong Luqiao Group CO.,LTD

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay