Liên hệ​

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • Công ty Cổ phần Xây dựng và Xử lý nền móng HP
  • Biệt thự số 7, Đường số 4, Khu đô thị Waterfront, Lê Chân, Hải Phòng.
  • +84 962364666
  • xaydungxlnmhp@gmail.com

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang


Chat hỗ trợ
Chat ngay