NĂNG LỰC MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Xe ủi


 • Mô tả: SD; Số lượng: 2


Máy xúc


 • Máy xúc 0.8 m³; Số lượng: 2
 • Máy xúc 1.25 m³; Số lượng: 2


Máy xúc lật


 • Mô tả: 92 KW/123 HP; Số lượng: 1


Xe tải tự đổ


 • Xe tải tự đổ 15 Ton Class; Số lượng: 4
 • Xe tải tự đổ 25 Ton Class; Số lượng: 4


Xe lu


 • Xe lu 8 tons; Số lượng: 1
 • Xe lu 16 tons; Số lượng: 1


Máy khoan


 • Máy khoan cần 70m; Số lượng: 3
 • Máy khoan cần 60m; Số lượng: 1


Đầm rung


 • Mô tả: 25 tons; Số lượng: 1Ô tô dưới nước


 • Mô tả: 8 m³; Số lượng: 2Máy phát điện


 • Mô tả: Electric Generator BRUSHLESS; Số lượng: 2Cần trục bánh xích


 • Cần trục bánh xích 75 tons; Số lượng: 1
 • Cần trục bánh xích 50 tons; Số lượng: 1
 • Cần trục bánh xích 45 tons; Số lượng: 1
 • Cần trục bánh xích 35 tons; Số lượng: 1Chat hỗ trợ
Chat ngay