SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG HP có bộ máy nhỏ gọn, đứng đầu là Ban Giám Đốc đưa ra các chiến lược, kế hoạch tổng quát, kế tiếp Phó Giám Đốc và các Trưởng phòng là người thực thi, chỉ đạo trực tiếp để thực hiện cụ thể các mục tiêu, chiến lược đề ra.


Nguồn nhân lực của chúng tôi xuất thân từ những kỹ su, cử nhân, công nhân được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản. Chúng tôi luôn tạo điều kiện học tập và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên công ty.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ


man in white hard hat standing on brown wooden dock during daytime

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG

seven people standing on rooftop

CÔNG NHÂN THI CÔNG

man in black jacket wearing yellow hard hat

KIỂM TRA THỰC TẾ

man in white hard hat standing on brown wooden dock during daytime

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG

seven construction workers standing on white field

CÔNG NHÂN THI CÔNG

man in black jacket wearing yellow hard hat

KIỂM TRA THỰC TẾ

Chat hỗ trợ
Chat ngay