DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NỔI BẬT


Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH


Thi công xây dựng công trình dân dụng và nhà công nghiệp.

Thi công xây dựng các công trình cầu đường.

Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi, đê điều).

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp.

Duy tu sửa chữa công trình công cộng, công trình công nghiệp.

San lấp mặt bằng, nạo vét kênh mương.

Thiết kế thẩm tra các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thi công nền móng cọc khoan nhồi.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔIlogo đối tác
logo đối tác
logo đối tác
logo đối tác


logo đối tác
Chat hỗ trợ
Chat ngay