Dự án nhà xưởng - Công ty TNHH chế tạo máy Yuekai

Dự án đã triển khai

Dự án nhà xưởng - Công ty TNHH chế tạo máy Yuekai


Tên công trình

Dự án nhà xưởng - Công ty TNHH chế tạo máy Yuekai

Giá trị Hợp đồng

55.794.682.000 VND

Thời gian thi công

05/05/2021 - 20/09/2021

Chủ đầu tư

Công ty TNHH chế tạo máy Yuekai

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay