Thi công nhà phụ trợ và kết cấu thép nhà xưởng số 5 KCN An Dương

Dự án đã triển khai

Thi công nhà phụ trợ và kết cấu thép nhà xưởng số 5 KCN An Dương


Tên công trình

Thi công nhà phụ trợ và kết cấu thép nhà xưởng số 5 KCN An Dương

Giá trị Hợp đồng

4.145.275.927 VND

Thời gian thi công

10/05/2023 - 05/06/2023

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng thành phố

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay