Nhà xưởng dự án công trình điện khí Wolong Việt Nam

Dự án đã triển khai

Nhà xưởng dự án công trình điện khí Wolong Việt Nam


Tên công trình

Nhà xưởng dự án công trình điện khí Wolong Việt Nam

Giá trị Hợp đồng

195.800.000.000 VND

Thời gian thi công

15/11/2020 - 01/06/2021

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Điện khí Wolong Việt Nam

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay