Nhà xưởng Giai đoạn 1 - Dự án Sản xuất Thiết bị điện tử Philong

Dự án đã triển khai

Nhà xưởng Giai đoạn 1 - Dự án Sản xuất Thiết bị điện tử Phihong


Tên công trình

Nhà xưởng Giai đoạn 1 - Dự án Sản xuất Thiết bị điện tử Phihong

Giá trị Hợp đồng

55.523.400.000 VND

Thời gian thi công

30/10/2020 - 30/03/2021

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Phihong Việt Nam

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay