Thi công xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã An Sơn

Dự án đã triển khai

Thi công xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã An Sơn


Tên công trình

Thi công xây dựng công trình giao thông thuộc dự án Đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã An Sơn

Giá trị Hợp đồng

20.215.871.000 VND

Thời gian thi công

08/2022 - 02/2023

Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay