Thi công Hạ Tầng Kỹ thuật Khu nhà xưởng K-Star

Dự án đã triển khai

Thi công Hạ Tầng Kỹ thuật Khu nhà xưởng K-Star


Tên công trình

Thi công Hạ Tầng Kỹ thuật Khu nhà xưởng K-Star

Giá trị Hợp đồng

2.905.602.238 VND

Thời gian thi công

22/11/2022 - 05/02/2023

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng thành phố

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay