Thi công nền đường Gói thầu XL-R8 Dự án Cao tốc Vân đồn - Móng Cái

Dự án đã triển khai

Thi công nền đường Gói thầu XL-R8 Dự án Cao tốc Vân đồn - Móng Cái


Tên công trình

Thi công nền đường Gói thầu XL-R8 Dự án Cao tốc Vân đồn - Móng Cái

Giá trị Hợp đồng

13.368.634.580 vnđ

Thời gian thi công

16/09/2020 - 31/03/2021

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần 168 Nam Dương

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay