Thi công, trang trí, hoàn thiện khu văn phòng khu nhà xưởng số 2 công ty Wolong (Việt Nam)

Dự án đã triển khai

Thi công, trang trí, hoàn thiện khu văn phòng khu nhà xưởng số 2 công ty Wolong (Việt Nam)


Tên công trình

Thi công, trang trí, hoàn thiện khu văn phòng khu nhà xưởng số 2 công ty Wolong (Việt Nam)

Giá trị Hợp đồng

6.700.000.000 VND

Thời gian thi công

09/12/2022 - 26/05/2023

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Điện khí Wolong (Việt Nam)

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay