Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp An Dương

Dự án đã triển khai

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp An Dương


Tên công trình

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp An Dương

Giá trị Hợp đồng

100.291.654.000 VND

Thời gian thi công

20/12/2022 - 20/08/2023

Chủ đầu tư

Chi nhánh ShanDong Luqiao Group CO.,LTD

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay