Xây dựng tòa nhà tổng hợp Phihong

Dự án đã triển khai

Xây dựng tòa nhà tổng hợp Phihong


Tên công trình

Xây dựng Tòa nhà Tổng hợp Phihong

Giá trị Hợp đồng

32.890.000.000 VND

Thời gian thi công

01/10/2020 - 01/10/2021

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Phihong Việt Nam

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay