Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình phụ trợ của nhà xưởng số 5 KCN An Dương

Dự án đang thực hiện

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình phụ trợ của nhà xưởng số 5 KCN An Dương


Tên công trình

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình phụ trợ của nhà xưởng số 5 KCN An Dương

Giá trị Hợp đồng

500.000.000 VND

Thời gian thi công

Từ 09/05/2023 đến nay

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng thành phố

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay