Thi công nhà xe và nhà kho ngoài nhà của nhà xưởng số 5 KCN An Dương

Dự án đang thực hiện

Thi công nhà xe và nhà kho ngoài nhà của nhà xưởng số 5 KCN An Dương


Tên công trình

Thi công nhà xe và nhà kho ngoài nhà của nhà xưởng số 5 KCN An Dương

Giá trị Hợp đồng

2.210.000.000 VND

Thời gian thi công

Từ 31/05/2023 đến nay

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng thành phố

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay