Thi công xây dựng công trình giao thông dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hoa Động

Dự án đang thực hiện

Thi công xây dựng công trình giao thông dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hoa Động


Tên công trình

Thi công xây dựng công trình giao thông dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hoa Động

Giá trị Hợp đồng

30.105.612.000 VND

Thời gian thi công

Từ 20/09/2023 đến nay

Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay