Cọc khoan nhồi công trình dự án xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, Tỉnh TT Huế

Dự án đã triển khai

Cọc khoan nhồi công trình dự án xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, Tỉnh TT Huế


Tên công trình

Cọc khoan nhồi công trình dự án xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, Tỉnh TT Huế

Giá trị Hợp đồng

4.423.000.000 VND

Thời gian thi công

09/01/2022 - 08/04/2022

Chủ đầu tư

Chi nhánh ShanDong Luqiao Group CO.,LTD

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay