Cọc khoan nhồi, tường vây, tường dẫn dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Giai đoạn III

Dự án đã triển khai

Cọc khoan nhồi, tường vây, tường dẫn dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Giai đoạn III


Tên công trình

Cọc khoan nhồi, tường vây, tường dẫn dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Giai đoạn III

Giá trị Hợp đồng

6.442.606.529 VND

Thời gian thi công

03/09/2022 - 30/11/2022

Chủ đầu tư

Công ty CP Xây dựng GM

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay