Thi công cọc khoan nhồi cho dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở Xã hội số 39 Lương Khánh Thiện

Dự án đã triển khai

Thi công cọc khoan nhồi cho dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở Xã hội số 39 Lương Khánh Thiện


Tên công trình

Thi công cọc khoan nhồi cho dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở Xã hội số 39 Lương Khánh Thiện

Giá trị Hợp đồng

5.907.452.250 VND

Thời gian thi công

15/03/2023 - 15/05/2023

Chủ đầu tư

Công ty CP Toa xe Hải Phòng

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay