Thi công cọc khoan nhồi cho dự án "Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship"

Dự án đã triển khai

Thi công cọc khoan nhồi cho dự án "Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship"


Tên công trình

Thi công cọc khoan nhồi cho dự án "Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship"

Giá trị Hợp đồng

3.112.230.231 VND

Thời gian thi công

27/03/2023 - 27/05/2023

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay